PRIVATUMA POLITIKA

 • SLAPUKŲ POLITIKA

  Mums rūpi jūsų privatumas ir asmeninių duomenų saugumas. Šios privatumo politikos (toliau – Politika) tikslas – užtikrinti tinkamas ir nuoseklias asmens duomenų tvarkymo saugumo priemones pagal 1995 m. spalio 24 d. Privatumo įstatymo nuostatas. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Direktyva) ir visi atitinkami Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės (toliau – ES/EEE) teisės aktai, kuriais ji perkeliama į nacionalinę teisę, Šveicarijos federalinis duomenų apsaugos įstatymas su vėlesniais pakeitimais, kurie gali būti periodiškai taikomi šios Politikos galiojimo laikotarpiu, ES ir JAV privatumo skydo sistema ir bet kokie kiti privatumo įstatymai, taisyklės ir principai, taikomi renkant, saugant, naudojant, perduodant ir kitaip tvarkant Asmens duomenis, perduodamus iš Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ar Šveicarijos į Jungtines Amerikos Valstijas, įskaitant, bet neapsiribojant, 2016 m. privatumo skydo sistemą. įskaitant, bet neapsiribojant, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ir BDAR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 24 d. Toliau rasite daugiau informacijos apie tai, kaip Endoca tvarko jūsų duomenis.
  Manome, kad visi mūsų svetainės lankytojai ir Endoca platformos naudotojai atidžiai perskaitė šį dokumentą ir sutinka su jo turiniu. Jei kas nors nesutinka su šia privatumo politika, turėtų susilaikyti nuo mūsų svetainės ir platformos naudojimo. Pasiliekame teisę prireikus keisti privatumo politiką. Jei toliau naudojatės Endoca svetaine ir platforma po to, kai pranešėme jums apie bet kokius šių sąlygų pakeitimus, tai reiškia, kad sutinkate su pakeista privatumo politika.

  PRIEIGA PRIE DUOMENŲ IR PRIEGLOBA

  Mūsų svetainėje galite lankytis neatskleisdami jokios asmeninės informacijos. Kiekvieno apsilankymo svetainėje metu žiniatinklio serveris automatiškai išsaugo tik vadinamąjį serverio žurnalo failą, kuriame yra, pavyzdžiui, prašomo failo pavadinimas, jūsų IP adresas, užklausos data ir laikas, perduotų duomenų kiekis ir užklausą pateikęs paslaugų teikėjas (prieigos duomenys) bei užklausos dokumentai. Šie prieigos duomenys analizuojami tik siekiant užtikrinti sklandų svetainės veikimą ir pagerinti mūsų pasiūlą. Duomenys tvarkomi pagal Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų 2 straipsnį. 6(1)(f) BDAR dėl mūsų teisėto intereso gerinti mūsų svetainės stabilumą ir funkcionalumą. Duomenys nebus perduodami ar naudojami jokiais kitais būdais. Tačiau pasiliekame teisę vėliau patikrinti serverio žurnalo failus, jei yra konkrečių neleistino naudojimo požymių.
  Visi TCBDx surinkti duomenys saugomi tik saugiose prieglobos patalpose. TCBDx sudarė duomenų tvarkymo sutartį su paslaugų teikėju, kad užtikrintų Direktyvos laikymąsi. Visos prieglobos paslaugos teikiamos laikantis aukščiausių saugumo reikalavimų.

  KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME IR IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ?

  Beveik visi jūsų asmeniniai duomenys gaunami iš jūsų. Pavyzdinę informaciją mums pateikiate tiesiogiai, pavyzdžiui, užpildydami registracijos formas ir pirkimo informaciją. Duomenis taip pat gauname tiesiogiai iš jūsų, kai pateikiate užklausą bet kokiu jūsų pasirinktu būdu: siųsdami mums el. laišką, pateikdami raštišką užklausą, skambindami mūsų klientų aptarnavimo linija ir pan. Jūsų asmens duomenis tvarkome gavę jūsų sutikimą, kuris duodamas, kai užsiregistruojate Svetainėje ir patvirtinate sandorį Svetainėje. Jūsų sutikimas tvarkyti jūsų asmens duomenis yra visiškai savanoriškas, tačiau jei sutikimo neduosite, negalėsite registruotis ir pirkti Svetainėje. Jūsų mums atskleistus duomenis naudojame sutarčiai vykdyti ir jūsų prašymams nagrinėti pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnį. BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis. Jei nepateiksite mums prašomų duomenų, gali tekti atšaukti jūsų užsakytą gaminį ar paslaugą, tačiau apie tai jus informuosime.

  Galime rinkti šių kategorijų jūsų asmens duomenis:
  Kontaktiniai duomenys, kurie apima bet kokius pranešimus, kuriuos siunčiate mums per mūsų svetainės kontaktinę formą, el. paštu, SMS žinutėmis, socialinės žiniasklaidos pranešimus, pranešimus socialiniuose tinkluose ar bet kokius kitus pranešimus, kuriuos siunčiate mums. Šiuos duomenis tvarkome norėdami su jumis susisiekti, saugoti įrašus ir pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Mūsų teisėtas pagrindas tvarkyti šiuos duomenis yra mūsų teisėti interesai, kurie šiuo atveju yra atsakyti į mums siunčiamus pranešimus, saugoti įrašus ir pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
  Kliento duomenys, kurie apima duomenis, susijusius su prekių ir (arba) paslaugų pirkimu, pavyzdžiui, jūsų vardą, pavardę, titulą, sąskaitos išrašymo adresą, pristatymo adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, kontaktinę informaciją, pirkimo informaciją ir jūsų kortelės duomenis. Šiuos duomenis tvarkome norėdami pristatyti jūsų įsigytas prekes ir (arba) paslaugas ir registruoti tokius sandorius. Mūsų teisėtas pagrindas tvarkyti šiuos duomenis yra sutarties tarp jūsų ir mūsų vykdymas ir (arba) veiksmai, kurių imamės jūsų prašymu, kad sudarytume tokią sutartį.
  Naudotojo duomenys, kurie apima duomenis apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine ir internetinėmis paslaugomis, taip pat duomenis, kuriuos paskelbėte mūsų svetainėje arba naudodamiesi kitomis internetinėmis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome siekdami valdyti savo svetainę ir užtikrinti, kad jums būtų pateikiamas atitinkamas turinys, užtikrinti savo svetainės saugumą, išsaugoti atsargines svetainės ir (arba) duomenų bazių kopijas ir suteikti mums galimybę skelbti ir valdyti savo svetainę, kitas internetines paslaugas ir verslą. Teisėtas šio duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, kurie šiuo atveju yra suteikti mums galimybę tinkamai valdyti savo svetainę ir verslą.
  Techniniai duomenys, kurie apima duomenis apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine ir internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, jūsų IP adresas, prisijungimo informacija, naršyklės informacija, apsilankymo mūsų svetainės puslapiuose trukmė, puslapių peržiūros ir naršymo keliai, informacija apie tai, kiek kartų naudojatės mūsų svetaine, jūsų laiko juostos nustatymai ir kitos technologijos įrenginiuose, kuriuos naudojate mūsų svetainei pasiekti. Šių duomenų šaltinis – mūsų analizės stebėjimo sistema. Šiuos duomenis tvarkome, kad galėtume analizuoti, kaip naudojatės mūsų svetaine ir kitomis internetinėmis paslaugomis, administruoti ir apsaugoti savo verslą ir svetainę, teikti jums atitinkamą turinį ir reklamą bei suprasti mūsų reklamos veiksmingumą. Mūsų teisėtas pagrindas šiam tvarkymui yra mūsų teisėti interesai, kurie šiuo atveju yra suteikti mums galimybę tinkamai valdyti savo svetainę ir verslą, plėtoti verslą ir nustatyti rinkodaros strategiją.
  Rinkodaros duomenys, kurie apima duomenis apie jūsų pageidavimus gauti rinkodaros informaciją iš mūsų ir mūsų trečiųjų šalių bei jūsų pageidavimus, kad su jumis būtų susisiekta. Šiuos duomenis tvarkome, kad galėtumėte dalyvauti mūsų akcijose, pavyzdžiui, konkursuose, prizų loterijose ir nemokamuose pasiūlymuose, kad galėtume jums pateikti atitinkamą svetainės turinį ir reklamą bei įvertinti ar suprasti šios reklamos veiksmingumą. Teisėtas šio duomenų tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai, kurie šiuo atveju yra šie: tirti, kaip klientai naudojasi mūsų produktais ir (arba) paslaugomis, juos tobulinti, plėtoti mūsų verslą ir priimti sprendimus dėl mūsų rinkodaros strategijos.
  Klientų, naudotojų, techninius ir rinkodaros duomenis galime naudoti siekdami pateikti jums atitinkamą svetainės turinį ir reklamą (įskaitant „Facebook” skelbimus ar kitus rodomus skelbimus) ir įvertinti ar suprasti jums teikiamos reklamos veiksmingumą. Mūsų teisėtas pagrindas tokiam tvarkymui yra mūsų teisėti interesai, susiję su mūsų verslo plėtra.
  Be kitų patvirtinimų, savo svetainėje taip pat pateikiame patenkintų klientų asmeninius atsiliepimus. Gavę jūsų sutikimą, galime paskelbti jūsų atsiliepimą kartu su jūsų vardu ir pavarde. Jei norite atnaujinti arba ištrinti savo atsiliepimą, galite susisiekti su mumis el. paštu [email protected].
  Nerenkame jokių neskelbtinų duomenų apie jus. Jautrūs duomenys – tai duomenys, apimantys informaciją apie jūsų rasę ar etninę kilmę, religinius ar filosofinius įsitikinimus, lytinį gyvenimą, seksualinę orientaciją, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, informaciją apie jūsų sveikatą, genetinius ir biometrinius duomenis. Nerenkame jokios informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius ar nusikaltimus.
  DUOMENŲ PAAIŠKINIMAS
  Endoca tvarko asmens duomenis ir kaip duomenų tvarkytojas, ir kaip duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Direktyvoje ir BDAR. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra: TCBD

   G47 OÜ
   Reg. Nr. 14114457
   Paljassaare tee 47
   Harjumaa Talinas

  KIEK LAIKO TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

  Nutraukus sutartį arba ištrynus kliento paskyrą, bet koks tolesnis jūsų duomenų tvarkymas bus apribotas, o jūsų duomenys bus ištrinti pasibaigus atitinkamuose teisės aktuose nustatytam saugojimo laikotarpiui, nebent jūs aiškiai sutiktumėte toliau naudoti savo duomenis arba mes pasiliekame teisę toliau naudoti jūsų asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiu būdu, kaip reikalaujama pagal teisės aktus. Jei galimas teisinis ginčas, jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, kol pasibaigs teisės aktuose nustatytas senaties terminas skundui ar pretenzijai pateikti ir (arba) kol bus priimtas galutinis sprendimas. Po ištrynimo mūsų sistemos išsaugos archyvinę informaciją apie jūsų sandorius tik tais atvejais, kai tai bus būtina, pavyzdžiui, dėl galimų jūsų pretenzijų, pavyzdžiui, pagal įstatymuose numatytą garantiją, arba dėl mums nustatytų teisinių įsipareigojimų (pavyzdžiui, komercinių ir mokestinių duomenų saugojimo laikotarpių).

  KAIP NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

  Galite naudotis mūsų svetaine ir prie jos prisijungti neidentifikuodami savo tapatybės. Tačiau teikiant kai kurias paslaugas gali tekti pateikti mums asmens duomenis. Surinktą informaciją naudojame savo svetainei valdyti ir prižiūrėti, užsakymams apdoroti, rinkodaros pranešimams siųsti ir atsakyti į jūsų klausimus bei problemas. Jūsų asmens duomenis naudosime tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo surinkti, arba, jei reikia, pagrįstai suderinamu tikslu. Mes nevykdome automatinio sprendimų priėmimo ar automatinio profiliavimo.

  KAIP DALIJAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS?

  Jūsų duomenis siuntų pristatymo įmonei atskleidžiame tiek, kiek tai būtina užsakytoms prekėms pristatyti pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.1 straipsnį. BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis. Priklausomai nuo mokėjimo paslaugų teikėjo, kurį pasirinkote užsakymo pateikimo metu, užsakymo apdorojimo tikslais surinktus mokėjimo duomenis atskleidžiame bankui, kuriam patikėtas mokėjimo apdorojimas, ir, priklausomai nuo konkretaus atvejo, mūsų įgaliotam mokėjimo paslaugų teikėjui arba jūsų pasirinktam mokėjimo paslaugų teikėjui. Dalį šių duomenų renka jūsų pasirinkti mokėjimo paslaugų teikėjai, jei pas juos atidarote sąskaitą. Tokiu atveju turite užsiregistruoti pas mokėjimo paslaugų teikėją naudodami savo prieigos duomenis užsakymo proceso metu. Šiuo atžvilgiu taikomas atitinkamo mokėjimo paslaugų teikėjo konfidencialumo pareiškimas. Be to, mums gali tekti dalytis jūsų asmens duomenimis su šiomis šalimis:
  Paslaugų teikėjai, teikiantys IT ir sistemų administravimo paslaugas;
  Profesionalūs konsultantai, įskaitant teisininkus, bankininkus, auditorius ir draudikus;
  valdžios institucijoms, kurios reikalauja, kad pateiktume ataskaitas apie savo duomenų tvarkymo veiklą;
  trečiosios šalys, kurioms parduodame, perduodame ar sujungiame savo verslo ar turto dalis;
  Reikalaujame, kad visos trečiosios šalys, kurioms perduodame jūsų duomenis, užtikrintų jūsų asmens duomenų saugumą ir tvarkytų juos pagal įstatymus. Leidžiame tokioms trečiosioms šalims tvarkyti jūsų asmens duomenis tik nurodytais tikslais ir pagal mūsų nurodymus.

  KAIP IR KOKIOSE TERITORIJOSE BEI JURISDIKCIJOSE TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Jūsų informacija, surinkta Endoca svetainėje ir platformoje, gali būti saugoma ir apdorojama Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europoje arba bet kurioje kitoje šalyje, kurioje Endoca arba jos dukterinės įmonės, filialai ar paslaugų teikėjai turi patalpas. Endoca gali perduoti apie jus surinktą informaciją, įskaitant asmeninę informaciją, susijusiems subjektams ar kitoms trečiosioms šalims, tarpvalstybiniu mastu ir iš jūsų šalies ar jurisdikcijos į kitas šalis ar jurisdikcijas visame pasaulyje. Pavyzdžiui, kai kurie mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali būti įsikūrę už ES ribų. Tokiu atveju imsimės veiksmų, kad užtikrintume tinkamas apsaugos priemones, užtikrinančias, kad jūsų privatumo teisės ir toliau būtų saugomos, kaip nurodyta šioje Politikoje. Pateikdami savo asmens duomenis, jūs sutinkate su tokiu perdavimu, saugojimu ar tvarkymu. Jei mūsų trečiųjų šalių tiekėjai yra įsikūrę JAV, užtikrinome, kad jų paslaugoms būtų taikomas privatumo skydas, pagal kurį susijusios įmonės laikomos tinkamai apsaugotomis ir taip palengvinamas informacijos perdavimas iš ES į JAV.

  KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

  Bet kokia ENdoca platformoje saugoma informacija yra konfidenciali. Visa informacija saugoma saugiai ir ją gali pasiekti tik įgalioti darbuotojai. Endoca įgyvendina ir palaiko tinkamas technines, saugumo ir organizacines priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir naudojimo, taip pat nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo, sugadinimo, vagystės ar atskleidimo. Taikome saugumo priemones, kad išvengtume atsitiktinio jūsų asmens duomenų praradimo, naudojimo, keitimo, atskleidimo ar neteisėtos prieigos prie jų. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami ir mes reikalaujame, kad jie naudotų tinkamas priemones jūsų privatumui ir asmeninės informacijos saugumui apsaugoti. Tačiau neįmanoma užtikrinti informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumo; jūs patys prisiimate riziką, kad bet kokiu būdu su mumis bendrausite nurodytu būdu.
  Jei dėl saugumo pažeidimo kyla pavojus asmens duomenims, Endoca nedelsdama informuos savo klientus pagal galiojančius įstatymus.

  RINKODAROS KOMUNIKACIJA

  Mūsų teisėtas pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume siųsti jums rinkodaros pranešimus, yra jūsų sutikimas. Vadovaudamiesi Privatumo ir elektroninių ryšių taisyklėmis bei BDAR, galime siųsti jums rinkodaros pranešimus, jei paprašėte informacijos apie mūsų produktus ar paslaugas arba sutikote gauti rinkodaros pranešimus. Bet kuriuo metu galite paprašyti, kad nustotume siųsti jums rinkodaros pranešimus, naudodami atsisakymo nuorodas bet kuriame jums siunčiamame rinkodaros pranešime ARBA bet kuriuo metu parašydami mums el. paštu [email protected]. Jei atsisakote gauti rinkodaros pranešimus, šis atsisakymas netaikomas asmens duomenims, pateiktiems atliekant kitus sandorius, pavyzdžiui, perkant, registruojant garantiją ir pan.

KOKIAS TEISES TURITE PAGAL DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI?

Taikomoje duomenų apsaugos teisėje numatytos įvairios duomenų subjekto teisės (informavimo ir intervencijos teisės) duomenų valdytojo atžvilgiu, susijusios su jūsų asmens duomenų tvarkymu, apie kurias jus informuojame toliau:

 • Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis pagal BDAR Reglamentą (EB) Nr. 15
 • Teisė į ištaisymą pagal BDAR 3 straipsnio 16 dalį
 • Teisė ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam”) pagal BDAR 16 straipsnį 17 BDAR
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 17 straipsnį BDAR 18 straipsnis
 • Teisė gauti informaciją pagal BDAR 6 straipsnį BDAR 19 straipsnis
 • Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 6 straipsnį 20 BDAR
 • Teisė atšaukti sutikimą pagal BDAR 12 straipsnį BDAR 7 straipsnio 3 dalis
 • Teisė pateikti skundą pagal BDAR 7 straipsnį 77 BDAR

VYKDYMAS IR GINČŲ SPRENDIMAS

Laikydamasi ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV privatumo skydo principų, Endoca įsipareigoja spręsti skundus dėl jūsų privatumo ir jūsų asmeninės informacijos rinkimo ar naudojimo. ES ir Šveicarijos duomenų subjektai, turintys klausimų ar abejonių dėl savo asmens duomenų naudojimo, turėtų kreiptis į mus adresu: [email protected].

TEISĖ PRIEŠTARAUTI

Turite teisę nesutikti, kad Endoca tvarkytų jūsų duomenis, net jei tai grindžiama mūsų teisėtais interesais, oficialių įgaliojimų vykdymu, tiesiogine rinkodara ir statistika. Jei norite, kad apribotume jūsų duomenų tvarkymą, susisiekite su mumis adresu: [email protected]. Jei pasinaudosite teise nesutikti, mes nustosime tvarkyti atitinkamus duomenis, tačiau pasiliekame teisę toliau tvarkyti duomenis, jei galėsime įrodyti įtikinamas priežastis, vertas apsaugos, kurios yra svarbesnės už jūsų interesus, pagrindines teises ir laisves, arba jei duomenys tvarkomi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
KOKYBĖS
Kad jūsų apsilankymas mūsų svetainėje būtų patrauklus ir būtų galima naudotis tam tikromis funkcijomis, įvairiuose puslapiuose naudojame vadinamuosius slapukus. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie saugomi jūsų galutiniame įrenginyje. Kai kurie mūsų naudojami slapukai ištrinami pasibaigus naršyklės sesijai, t. y. uždarius naršyklę (vadinamieji sesijos slapukai). Kiti slapukai lieka jūsų galiniame įrenginyje ir leidžia mums arba mūsų įmonėms partnerėms (trečiųjų šalių slapukai) atpažinti jūsų naršyklę kito apsilankymo metu (nuolatiniai slapukai). Jei slapukai nustatomi, jie renka ir apdoroja konkrečią naudotojo informaciją, pavyzdžiui, naršyklės ir buvimo vietos duomenis, taip pat IP adreso reikšmes pagal individualius reikalavimus. Nuolatiniai slapukai automatiškai ištrinami praėjus nustatytam laikotarpiui, kuris gali skirtis priklausomai nuo slapuko. Kai kuriais atvejais slapukai naudojami siekiant supaprastinti užsakymo procesą išsaugant nustatymus (pavyzdžiui, įsimenant virtualaus pirkinių krepšelio turinį vėlesniam apsilankymui svetainėje). Jei asmens duomenys taip pat tvarkomi atskirais mūsų nustatytais slapukais, jie tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 str. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą arba sutarties vykdymo tikslais, arba pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kad užtikrintume savo teisėtus interesus, susijusius su kuo geresniu svetainės funkcionalumu ir klientui patogiu bei veiksmingu apsilankymo puslapyje dizainu. Atkreipkite dėmesį, kad galite nustatyti naršyklę taip, kad būtumėte informuoti apie slapukų nustatymą, ir galite individualiai nuspręsti dėl jų priėmimo arba uždrausti priimti slapukus tam tikrais atvejais arba apskritai. Kiekviena naršyklė skirtingai tvarko slapukų nustatymus. Tai aprašyta kiekvienos naršyklės pagalbos meniu, kuriame paaiškinta, kaip galite pakeisti slapukų nustatymus. Jei slapukus išjungsite arba jų atsisakysite, atkreipkite dėmesį, kad kai kurios šios svetainės dalys gali tapti neprieinamos arba veikti netinkamai.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, papildinius ir programas. Paspaudus šias nuorodas arba įjungus šias jungtis, trečiosios šalys gali rinkti arba dalytis duomenimis apie jus. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių svetainių ir neatsakome už jų privatumo pareiškimus. Kai išeinate iš mūsų svetainės, raginame perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, privatumo pranešimą.

POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši politika galioja nuo 2018 m. gegužės 24 d. Jei šią politiką pakeisime, apie atnaujintą jos versiją paskelbsime šiame puslapyje.